LEI

Sveriges enda ackrediterade tjänsteleverantör av LEI-koder

SMIDIG REGISTRERING
FÖR SVENSKA FÖRETAG

REGISTRERA LEI-KOD – FÖR TRYGGA TRANSAKTIONER

Handlar ditt företag med aktier, obligationer eller andra värdepapper? Vill du att ditt företag ska nå fortsatta framgångar på finansmarknaden?

Då är det dags att skaffa en LEI-kod till ditt företag. För så här enkelt är det: ingen LEI-kod – ingen handel med värdepapper. 

Välkommen att kontakta oss så kan vi med några snabba steg hjälpa dig att registrera en LEI-kod. Vi är ledande på den nordiska och baltiska marknaden när det handlar om registrering av LEI. Vi kan hjälpa ditt företag till nya finansiella framgångar!

EN GLOBAL IDENTFIERING FÖR HANDEL MED VÄRDEPAPPER

LEI (Legal entity identifier) är en världsomfattande identifieringskod för företag och andra organisationer som agerar på värdepappersmarknaden. LEI infördes för att företag lättare ska kunna identifiera aktörerna och skapa en säkrare och tryggare handel för alla parter. Kravet på att företag som handlar med värdepapper ska ha en LEI-kod infördes i januari 2018 i och med nya EU-regleringar.

VEM BEHÖVER LEI-KOD?

Företag som handlar med värdepapper som exempelvis aktier, obligationer, ETF, räntesäkringar eller valutaterminer.

VEM BEHÖVER INTE LEI-KOD?

Privatpersoner behöver inte LEI-kod, detsamma gäller för enskilda firmor som inte handlar med derivat (enskilda firmor där omsättningen understiger tre miljoner om året är vidare undantagna kravet på LEI-kod också när handel i derivat sker). Företag som endast placerar i fonder eller värdepapper i en kapitalförsäkring behöver heller inte LEI, liksom företag som enbart handlar FX-terminer med syfte att underlätta för betalning för varor och tjänster.

SÅ HÄR SKAFFAR DU  EN LEI-KOD I FYRA SNABBA STEG

  • Registrera ett användarkonto på vår internetportal.
  • Ansök om LEI-utgivande för en eller flera juridiska personer. 
  • Betala utifrån den utfärdade orderbekräftelsen
  • Ni får den utfärdade LEI-koden via e-post inom 2-4 bankdagar.

 

EN LEDANDE LEVERANTÖR I NORDEN

Vi är en ledande leverantör av LEI i Norden och Baltikum. Vill du även i fortsättningen handla med värdepapper i Sverige eller på den internationella marknaden? Kontakta oss, vi kan hjälpa dig att ansöka om LEI, både med hjälp av direkt eller assisterad ansökan.

Du kan ansöka om LEI för ditt företag antingen via vår hemsida eller en så kallad bulkansökan med hjälp av Excel-filer. Kontakta oss om du behöver hjälp eller har några frågor – vi kan hjälpa till att få tillgång till värdepappersmarknaden!

STORA FÖRDELAR MED ATT ANLITA OSS

  • Du kan betala ansökan och framtida avgifter i svenska kronor eller annan nordisk valuta.
  • Du får tillgång till kundsupport på svenska, norska, danska, finska och isländska.
  • Du får tillgång till vår expertis när det handlar om transaktionsrapportering. Vi har de kunskaper du behöver inom området, hör gärna av dig till oss om du behöver rådgivning.
  • Vi ger dig till tillgång till enkel massansökan och fakturering. Detta gör ansökan om LEI-kod enkel och smidig.

 

Ett utgivande av LEI-kod kostar 117 amerikanska dollar plus moms. Koden är då giltig i ett år efter utgivandet. Vill du förlänga din LEI-kod i 12 månader till så kostar det 97 USD plus moms.

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är en LEI-kod?

LEI-koden ska  identifiera deltagarna i transaktioner med värdepapper. I Europa infördes LEI i samband med en lagändring 2014. Januari 2018 utökade EU kravet på användande av LEI. Sedan dess måste  juridiska personer som köper eller värdepapper ha en LEI-kod. Alla koder är unika för det specifika företaget.

Införandet av LEI genomfördes för att minska riskerna inom handeln med värdepapper. LEI har dessutom varit till stor hjälp när det handlar om att känna igen handelspartners som har sin verksamhet i andra länder.

Vad måste jag göra om jag redan är innehavare av en LEI-kod?

Har du redan registrerat ditt företag och därmed har skaffat en LEI-kod så behöver du inte göra någonting speciellt. Glöm dock inte att förnya din kods giltighet en gång per år.

Vad gäller för fullmaktshavare för ett annat företag?

Innehar du en fullmakt för ett annat företag kan du ansöka om LEI för företagets räkning. Vi förbehåller sig rätten att ta del av en sådan fullmakt på begäran, men har inga formkrav gällande sådan fullmakt.

Jag handlar på en kapitalförsäkring. Behöver jag skaffa en ny LEI-kod?

Nej, det behöver du inte. Det är försäkringsbolaget som är formell ägare till de finansiella instrument som har placerats inom kapitalförsäkringen.

Hur uttalar man LEI?

Vi föreslår att man uttalar det ”L-E-I” på engelska och ”lei” på svenska, det förefaller naturligt för de flesta. Ordet är oböjligt i skriftlig form.

Vilken roll har vi i utfärdandet av koden?

Vi är en leverantör av LEI-tjänster med primär verksamhet i Norden och Baltikum. Men vi har inga begränsningar när det handlar om den geografiska hemvisten för de sökande. Vi tillhandahåller registrering antingen via vår webbportal eller via så kallad bulkansökan men hjälp av Excel-filer.

SAMARBETAR MED VÄRLDENS STÖRSTA LOU

Vi drivs i samarbete med världens största ackrediterade LOU (Local Operation Unit), GMEI Utility.

Vi utfärdar LEI-kod som ger dig möjligheter att på ett tryggt och kontrollerat sätt handla med värdepapper på den internationella marknaden.

Intresserad?  Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig så fort vi kan!

Ackrediterad agent för LEI-utfärdande