LEI

Sveriges enda ackrediterade tjänsteleverantör av LEI-koder

OM OSS

EN ACKREDITERAD UTFÄRDARE AV LEI-KOD

Vi är en godkänd utfärdare av LEI-kod i Norden och Baltikum. Vi är GLEIF-ackrediterade i vår roll som Registration Agent för the GMEI Utility.

LEI-koder används inom legal transaktionsrapportering och är nödvändiga för alla juridiska personer som ingår transaktioner i derivat och/eller värdepapper. Detta beror på ett antal finansiella regelverk som introducerats på senare år och som kräver större transparens och kontroll inom handeln med värdepapper.

SAMARBETAR MED VÄRLDENS STÖRSTA LOU

Vår verksamhet sker i samarbete med the GMEI Utility, världens största LOU. Vi är dessutom den enda LEI-leverantör i norra Europa som ackrediterats som Registration Agent av GLEIF. Vi utfärdar pålitliga och trygga LEI-koder som ger våra kunder ett flertal mervärden.

Vi erbjuder dessutom möjligheten att flytta en existerande LEI-kod från en annan tjänsteleverantör än oss.

Vi följer ISO-standard 17442 och säkerställer i övrigt att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt genom att vi arbetar enligt de ramverk för det världsomspännande LEI-systemet som framtagits av Regulatory Oversight Committee (ROC).

 

 

 

 

 

 

Ackrediterad agent för LEI-utfärdande