LEI

Sveriges enda ackrediterade tjänsteleverantör av LEI-koder

REGISTRERA LEI

Från den 3 januari 2018 gäller nya regler på värdepappersmarknaden som bland annat innebär att banker är ålagda legal transaktionsrapportering till finansiella tillsynsmyndigheter. Dessa regler innebär att alla fysiska eller juridiska personer som utför transaktioner ska kunna identifieras i rapporteringen. För juridiska personer innebär detta att registrering för LEI-utgivande (Legal Entity Identifier) är obligatorisk.

Svenska banker och värdepappersinstitut är således skyldiga att rapportera transaktioner i finansiella instrument som utförs för egen eller kunds räkning.  Till dessa finansiella instrument räknas aktier, obligationer, derivat med mera. Denna rapportering utgör grunden för att berörda myndigheter ska kunna övervaka marknaden, utreda missbruk och på detta sätt säkerställa en välordnad och rättvis handel.ALLA JURIDISKA PERSONER MÅSTE REGISTRERA LEI

För att kunna säkerställa en konsekvent transaktionsrapportering inom EU behöver alla juridiska personer ha en LEI för att kunna handla med värdepapper i fortsättningen.

Enskilda firmor som handlar med andra finansiella instrument än derivat behöver dock inte registrera sig för LEI. Om den enskilda firman handlar med derivatinstrument krävs dock LEI-kod i enlighet med gällande EU-förordning. Dessutom måste man försäkra sig om att även motparten är innehavare av en LEI-kod.

SÅ HÄR GÖR DU NÄR DU SKAFFAR LEI HOS OSS:

Det första steget är att registrera ett användarkonto i vår internetportal. När du har registrerat användarkontot så får du ett e-postmeddelande med en länk för att verifiera e-postadressen. När du klickar på länken loggas du in på vår internetportal där du kan slutföra ansökningsprocessen. Som del av detta kan registrera en ansökan om LEI-kod för en eller flera juridiska personer.

När du sedan har fyllt i all obligatorisk information om företaget/din juridiska person så trycker du på registrera-knappen. Viktigt att notera är att du inte behöver registrera några nya användarkonton om du senare vill registrera ansökningar för ytterligare juridiska personer. Då behöver du istället bara logga in på ditt användarkonto med den inloggningsinformation du redan fått.

När du har registrerat en ansökan om LEI så inväntar du validering och skapandet av LEI. Behandlingstiden innan ett LEI utfärdas är vanligen 2-4 bankdagar. När din LEI-kod har skapats får du en avisering via e-post.

BAKGRUNDEN TILL SYSTEMET I KORTHET

Innan GLEIS-systemet infördes fanns det inget pålitligt och robust sätt att identifiera juridiska personer ur ett globalt perspektiv. Visserligen har många länder handelsregister där juridiska personer finns upptagna, men när det handlar om att referera till juridiska personer över landsgränserna så har dessa register visat sig vara otillräckliga.

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN G20-LÄNDER

2014 trädde en lag i kraft som innebar att G20-ländernas överenskommelse om användande av LEI-kod blev obligatoriskt för juridiska personer som gör transaktioner med derivat. Till följd av den ytterligare lagstiftning (MiFID II) från januari 2018 måste juridiska personer som säljer eller köper ett finansiellt instrument upptagna för handel på en marknadsplats också registrera sig för en LEI-kod.

Införandet av denna LEI-kod spelar en stor roll när det handlar om att nå en ökad transparens inom de finansiella marknaderna. Detta eftersom det genom LEI blivit möjligt att registrera och identifiera juridiska personer i den legala rapporteringen av transaktioner.

GARANTERAT EN TRYGG OCH KONTROLLERAD HANDEL

Registrerar du dig för LEI så knyter du upp dig till ett system som garanterar en tryggare och mer kontrollerad handel med värdepapper. Nedan berättar vi lite mer om vad det innebär att registrera en LEI-kod med vår hjälp.

För att registrera dig för en LEI-kod hos så går du in på vår internetsida och följer instruktionerna. Finns behov av massregistrering så kan du kontakta oss för mer information.

Hur vet man att den sökande redan har en LEI, så att det inte utfärdas en dubblett? Alla ansökningar om LEI som är mottagna av oss lagras tillsammans med alla globalt utfärdade koder i GMEI Utilitys databas och vår egen. När en ansökan on LEI registreras så kontrolleras den mot dessa databaser. Om en dubblett då uppräcks så kommer vi att underrättas. Vi tar då över hanteringen av ärendet och registranten kommer att kontaktas och tillfrågas.

BEKRÄFTELSE SKICKAS VIA E-POST

När din ansökan är validerad så får du en bekräftelse via e-post och då är din kod klar och går att använda när du ska genomföra en transaktion.

Alla ansökningar om LEI-kod är offentliga handlingar. Detta görs för att man ska kunna säkerställa att relevanta data är tillgängliga så att man kan minimera risken för dubbla utgivanden av LEI-koder.

REGISTRERA LEI - SÅ LÅNG TID TAR DET

  • Kontroll av korrekt ifyllt och mottaget formulär sker omedelbart.
  • Kontroll av en ansökan som har skickats av en representant för den juridiska personen sker omedelbart om ansökan är självregistrerad. Uppstår några frågetecken så kommer någon av våra medarbetare att ta kontakt med sökanden.
  • Vid så kallad bulk-ansökan kommer den skickade Excel-filen att valideras inom en till två arbetsdagar.
  • Utfärdande av LEI-kod efter validering hos offentliga källor ska i normala fall inte ta mer än 2-4 arbetsdagar.

Att registrera sig för en LEI-kod är ingen komplicerad process. Vill du veta mer om detta sätt att garantera en tryggare handel med värdepapper? Välkommen att kontakta oss – vi kan hjälpa dig på vägen!

 

Ackrediterad agent för LEI-utfärdande